Donatorenvent SCRJ vs. HCD

Samstag, 23.11., ab 18.00 Uhr, Fondue und Hockey